“Korumacı Politikalar, En Az Gelişmiş Ülkelerde İhracat Büyümesini %23,8 Oranında Azalttı”

29/01/2015

TEPAV’da düzenlenen bir toplantıyla tanıtılan ve İsveç hükümetinin desteğiyle hazırlanan rapor, 2008 krizi sonrasında uygulamaya konan korumacı politikaların az gelişmiş ülkelerde ihracata dayalı büyüme ve kalkınma performansını nasıl etkilediğini araştırıyor.

ANKARA - "Tekere Çomak Sokmak: Korumacılık En Az Gelişmiş Ülkelerde İhracata Dayalı Büyümeyi Nasıl Yavaşlattı?" başlıklı raporun tanıtım toplantısı 29 Ocak 2015 Perşembe günü TEPAV’da yapıldı. Rapora göre, korumacı politikalar, en az gelişmiş ülkelerde ihracat büyümesini %23,8 oranında azalttı.

St. Gallen Üniversitesi’nden Prof. Simon J. Evenett ve Dr. Johannes Fritz tarafından İsveç Hükümeti’nin desteğiyle hazırlanan rapor 2008 krizi sonrasında uygulamaya konan korumacı politikaların az gelişmiş ülkelerde ihracata dayalı büyüme ve kalkınma performansını nasıl etkilediğini araştırıyor.

Toplantının açılış konuşmalarını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Serdar Sayan ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre yaptı. Prof. Sayan, korumacılığın özellikle en az gelişmiş ülkelerde ciddi ekonomik zarara yol açtığının altını çizdi. Dilemre Türkiye’nin uygulamakta olduğu ticaret önlemlerinin az gelişmiş ülkeleri olumsuz etkilemediğine işaret ederken, Türkiye’nin başkanlığı döneminde G20 gündemini en az gelişmiş ülkelerde büyüme konusuyla daha ilişkili hale getireceklerini vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Joakim Reiter, raporun sunumundan önce yaptığı konuşmasında Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı için belirlediği öncelikler arasında özellikle uygulama ve kapsayıcılığın az gelişmiş ülkeler gündemi açısından önemini vurguladı. Daha sonra raporun yazarlarından St. Gallen Üniversitesi İsviçre Uluslararası İktisat ve Uygulamalı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, Rrof. Simon J. Evenett’ın sunumuna geçildi.

Evenett, kriz dönemlerinde korumacılığın önemli bir tartışma konusun olarak ortaya çıktığını ifade ederek 2008 krizi sonrası dönemde en az gelişmiş ülkeleri doğrudan etkileyen 494 korumacı politikanın uygulandığını, bunun ise 328’inin G20 ülkeleri tarafından uygulandığını belirtti. Buna göre, gelişmiş ülkelerde uygulanan korumacı politikalar, en az gelişmiş ülkelerde ihracat büyümesini %23,8 oranında azalttı. Söz konusu ülkelerin ihracat gelirlerinde 196 milyar dolarlık düşüşe işaret eden daralmanın %93’ünün G20 ülkelerinin uyguladığı korumacı politikalardan kaynaklandığına dikkat çeken Evenett, konunun bir G20 sorunu olarak gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Evenett, bu çerçevede 1980’lerde GATT’ın yürüttüğü izleme çalışmalarının tekrar uygulamaya konması, G20 ülkelerinin uyguladıkları korumacılık önlemlerini DTÖ’ye bildirmeye teşvik edilmesi ve en az gelişmiş ülkelerin konuyla ilgili politika yapma ve diyalog kurma girişimlerinin desteklenmesi önerilerinde bulundu.

"Tekere Çomak Sokmak: Korumacılık En Az Gelişmiş Ülkelerde İhracata Dayalı Büyümeyi Nasıl Yavaşlattı?" başlıklı rapora ulaşmak için tıklayınız.

Haberle ilgili dosyalar

Simon J. Evenett in Sunumu