TEPAV ile CEPR Tarafından Hazırlanan TTIP Konulu Çalışma Yayınlandı

16/04/2015

TEPAV ile merkezi Londra’da bulunan Centre for Economic Policy Reserch (CEPR) tarafından hazırlanan ve TTIP’in dünyanın geri kalanına etkilerini ele alan “TTIP’in Dönüştürücü Rolü: Diğer Ülkelere Etkisi” isimli çalışma 17 akademisyen ve uzmanın değerlendirmelerinden oluşuyor.

ANKARA- TEPAV ile merkezi Londra’da bulunan Centre for Economic Policy Reserch (CEPR) tarafından hazırlanan ve TTIP’in dünyanın geri kalanına etkilerini ele alan “TTIP’in Dönüştürücü Rolü: Diğer Ülkelere Etkisi” (Catalyst? TTIP’s Impact on the Rest) isimli çalışma CEPR’ın dünyaca tanınan VoxEU.org portalında yayınlandı.

Dünya ekonomisinde son dönemlerde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)’nın başta Türkiye olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinde yaratabileceği etkiler konusundaki yaklaşımları ele alan ve TEPAV uzmanlarından Dr. M. Sait Akman ile CEPR Direktörlerinden ve St. Gallen Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Simon Evenett ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ekonomik Araştırmalar eski Direktörü Patrick Low tarafından yayına hazırlanan kitap dünyada bu alandaki çalışmalarıyla tanınan 17 akademisyen ve uzmanın değerlendirmelerinden oluşuyor.

Yayın, dünya ticareti ve çok taraflılık açısından sistemsel yönde değerlendirmelerin yanı sıra; Türkiye, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, G. Kore, Rusya ve G. Afrika için ülke perspektiflerini de kapsıyor.

Yayına katkı veren uzmanlar, TTIP’in olumlu (standartların uyumlaştırılması ile üçüncü ülke ihracatçıları açısından iki farklı piyasaya girişin kolaylaşması ve TTIP bölgesinde gelir artışı kaynaklı dışsallıklar gibi) ve olumsuz (ticaret sapması; yeni ek düzenleme ve standartların getirebileceği maliyetler ve rekabete etkisi vb.) yöndeki muhtemel etkilerine değindiler. Söz konusu etkilerin TTIP müzakerelerinin varacağı nokta ve derinliğe göre farklılaşması beklenebilir. Uzmanlar, TTIP’in üçüncü ülkelere etkilerini minimize etmek için üç tür yaklaşımı gündeme getirdiler:

• TTIP’in yaratacağı etkilerin yetersiz iç politikaların bir sonucu olduğu ve TTIP’in bu bağlamda ulusal reformları ön plana çıkarmada üçüncü ülkeler için de bir fırsat olarak görülebileceği;

• AB ve ABD’nin TTIP müzakereleri esnasında diğer ülkelere karşı şeffaf; diyaloğa açık şekilde ve daha az ayırımcılığa yol açacak usullerle hareket etmelerinin sağlanabilmesi ve

• Yeni ticaret anlaşmaları yoluyla ya da WTO müzakerelerini canlandırarak TTIP’in etkilerini dengeleyebilmeleri.

Bununla beraber, uzmanlar üçüncü ülkelerin kaderlerini sadece Amerikalı ve Avrupalı ticaret müzakerecilerinin ellerine teslim etmek istemeyeceklerini, TTIP’in bazı beklentilerin aksine bölgeselleşme hamlelerini bir “domino etkisiyle” tetiklemeyeceği, hatta üçüncü ülkelerin kendilerini sorgulamalarına ve kendi reform süreçlerini de tartışmalarına vesile olabileceğini öngördüler.

Yayın için tıklayınız.


Haberle ilgili dosyalar

Catalyst? TTIP’s Impact on the Rest