TEPAV & İngiltere Büyükelçiliği Ortaklığında G-20 Tartışmaları...

18/12/2012

Türkiye’nin 2015 yılında başkanlık edeceği G-20’nin küresel büyümedeki rolü TEPAV’da ele alındı.

ANKARA – Son olarak haziran ayında Meksika’nın Los Cabos kentinde toplanan G-20’nin geleceği ve gündemi TEPAV’da tartışıldı.

TEPAV’da 18 Aralık 2012 Salı günü İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ile işbirliğinde konunun ilgililerinin katıldığı “Küresel Büyümenin Desteklenmesinde G-20’nin Geleceği” başlıklı dar kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, İngiltere Büyükelçiliği’nin G-20 Departmanı’ndan Madeleine Garlick ve Jack Emery ile TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sarp Kalkan birer konuşma yaptı.

Aran, açılışta, küresel ekonomik krize karşı liderlerin biraraya geldiği bir platform olarak ortaya çıkan G-20’de kalkınma konusunun önemine dikkat çekti ve küresel ekonomik gündemin son derece yoğun olduğu bu dönemde Türkiye’nin 2015 yılında G-20’ye başkanlık etmeye hazırlandığını hatırlattı.

“Kapsayıcı bir gündeme ihtiyaç var”

Sunumunda G-20’de kapsayıcı bir kalkınma gündemine duyulan ihtiyaca işaret eden TEPAV Analisti Sarp Kalkan ise, platformun sanayileşmenin yeniden canlandırılması, bağlantıların artırılması ve başta kadın ile gençler olmak üzere girişimciliğin desteklenmesi konularına odaklanmasının önemi üzerinde durdu. Kalkan, güney-güney bağlantısı ve KOBİ’lerin desteklenmesi üzerine politikalar önerirken, bu çerçevede TEPAV’ın AB ile Türkiye’den KOBİ’lerin Orta Doğu ülkelerinden muadilleriyle iş yapmalarını hedefleyen “Küresel İş Köprüleri Girişimi”ni örnek gösterdi.

İngiltere Büyükelçiliği’nden Jack Emery, küresel sorunların çözümü için yürütülecek tartışmalar konusunda G-20’nin öneminin arttığına işaret ederken; Madeleine Garlick de platformun karşısında iki önemli mücadele alanı olarak meşruiyet ve etkinlik konuları olduğunu belirtti.

Yuvarlak masa etrafındaki konukların da katkıda bulunduğu toplantıda, sürdürülebilir büyüme konusunda G-20’nin rolü, G-20 ve diğer kurum ile kuruluşların Türkiye ile küresel ekonomiyi nasıl destekleyebileceği, Türkiye’nin 2015 yılı G-20 başkanlığı kapsamında öncelikleri de tartışıldı.

Haberle ilgili dosyalar

Sarp Kalkan Need for an inclusive growth agenda