TEPAV, “Çin-Avustralya Küresel Sorunlar Diyaloğu” Çalıştayında…

19/08/2015

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Şahbaz, katıldığı panelde yaptığı konuşmada Think 20 and Business 20 oluşumlarının altyapı yatırımları alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Şangay, 15 Ağustos 2015 - TEPAV, G20 başkanlığını yürütmekte olan Türkiye’yi temsilen “Çin-Avustralya Küresel Sorunlar Diyaloğu” çalıştayına katıldı. TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Ussal Şahbaz, çalıştay çerçevesinde gerçekleştirilen yatırım konulu panelde yaptığı konuşmada Think 20 and Business 20 oluşumlarının altyapı yatırımları alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından düzenlenen üçüncüsü yapılan diyalog çalıştayı, Çin, Avustralya, Hindistan, Japonya ve Singapur’dan küresel sorunlar alanında çalışan 30 uzmana ev sahipliği yaptı.

Diyalog çalıştayında tartışılan konular arasında büyümeye öncülük etmek üzere yenilikçiliği geliştirecek ve teknoloji kaynaklı işsizliği dengeleyecek politikaların yanı sıra, Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımı planı ile Euro Bölgesi krizinin oluşturduğu kısa vadeli riskler yer aldı. Çin’de süregelen piyasa gelişmeleri de tartışıldı.

Uzmanlar, 2014 G20 Brisbane Zirvesinde belirlenen ve 2018 yılına dek fazladan yüzde 2 artış öngören büyüme hedefinin gerçekleştirilebilirliğini sorgulayarak, G20 ülkelerinin büyük çoğunluğunda gelecek birkaç yılda seçimlerin yapılacak olmasının ekonomi politik reformlarına getirdiği kısıtları sorguladılar.

Tartışılan konular arasında uluslararası ticarette çoktaraflılığın gerilemesi ile Çin’in gelecek yıl G20 başkanlığını devralmasının çoktaraflı ticaret sistemine yeniden hayatiyet kazandırılmasında oynayabileceği rol de yer aldı. Katılımcılar, Trans-Pasifik Ortaklığı gibi dev ticaret ve yatırım anlaşmalarında teknoloji transferine getirilen kısıtlardaki artışa ve bunun yükselen piyasaların uzun vadeli gelişimi üzerindeki olası etkilerine dikkat çektiler.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Ussal Şahbaz, yatırım konulu panelde yaptığı konuşmada Think 20 and Business 20 oluşumlarının altyapı yatırımları alanında yürüttüğü çalışmalara değindi. Şahbaz, sunumunda proje geliştirme döngüsünün proje hazırlama, tedarik/onay, finansman ve varlık yönetimi gibi farklı aşamalarında bulunulacak eşgüdümlü müdahaleler aracılığıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi için politika seçenekleri önerdi.

Şahbaz ayrıca Türkiye G20 Başkanlığının G20 üyelerinden Antalya zirvesinde sunmalarını istediği ülkeye özel yatırım stratejilerine değinerek, yatırım planlarında sürdürülebilirlik bağlarının eksikliğinin G20 yatırım politikalarını bu yıl onaylanacak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılandırma fırsatını kaçıracağını ifade etti.