TEPAV G20 Düşünce Kuruluşlarını Çin’de Biraraya Getirdi

19/08/2015

“Küresel Yönetişim ve Açık Ekonomi” temasıyla düzenlenen Üçüncü G20 Düşünce Kuruluşları Zirvesi 30 Temmuz- 1 Ağustos 2015 tarihlerinde Pekin’de yapıldı.

Pekin- TEPAV’ın koordine ettiği T20, Çin’de G20 Düşünce Kuruluşları Zirvesi düzenledi Üçüncü G20 Düşünce Kuruluşları Zirvesi “Küresel Yönetişim ve Açık Ekonomi” temasıyla 30 Temmuz- 1 Ağustos 2015 tarihlerinde Pekin’de yapıldı.

TEPAV ile Çin Renmin Üniversitesi- Chongyang Finans Çalışmaları Enstitüsü (RDCY), Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (SIIS), Çin Sosyal Bilimler Akademisi- Dünya Ekonomi ve Siyaset Enstitüsü (CASS-IWEP) ile ortaklığında düzenlenen zirve, siyasa belirleyiciler, diplomasi çalışanları, düşünce kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan uzmanlar, akademisyenler ve iş dünyasının öncü isimlerini biraraya getirdi.

Zirve ile küresel sorunların irdelenmesi ve G20 üyesi devletlere çözüm önerileri sunulması için G20 üyesi ülkelerden düşünce kuruluşları arasında tartışma ortamını ve işbirliğini geliştirmek amaçlandı. Etkinlik çerçevesinde küresel büyüme sorunları, mevcut ekonomik ortamda küresel finans yönetişimi, G20’nin karşılaşmaya başladığı fırsat ve tehditler ile 2016 yılında Çin’in devralacağı G20 Başkanlığı için öneriler ele alındı.

Toplantının açılışında Renmin Üniversitesi Rektörü Chen Yulu, İspanya Eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Harold McGraw III ile TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Başkanı Bozkurt Aran birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Aran, konuşmasında küresel yönetişim alanında ortaya çıkmakta olan zorluklara ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığının önceliklerine değindikten sonra, 2015 yılında Türkiye Think20 başkanlığının gündemde yarattığı üç değişimi sıraladı:

“İlk olarak, kapsayıcılık temelinde T20’yi daha yakın işbirliği halinde çalışan bir gruba dönüştürdük. En azından hedefimiz bu oldu. G20 üyesi olan ve olmayan ülkelerin etkin düşünce kuruluşlarından geniş bir uzman yelpazesini politika tartışmalarında yer almaya, politika değerlendirmeleri ve raporları üretmeye çağırdık. Yeni kurulan T20 2015 internet sitesine gelen katkılar bu daha yakın işbirliğinin kanıtı niteliğindedir. İkinci olarak, T20’yi, G20 gündemine devamlılık getirmek bakımından bir fırsat olarak görüyoruz. G20’nin herhangi bir sekretaryası olmadığından, T20’nin resmi gündemde hem devamlılığın hem de değişimin temsilcisi olma olanağı var. Üçüncü olarak, T20, G20’nin gelecekteki gündemini şekillendirme konusunda bir mekanizmaya dönüştürülebilir. Türkiye hükümeti bizleri Avustralya’daki gayrı resmi girişim İnovasyon20’yi Think20 çerçevesine eklemlemeye teşvik etti. Dolayısıyla teknoloji, yenilikçilik ve internet yönetişimini yeni odak alanları olarak T20 gündemine getirdik. Bunun altında, yenilikçilik, bilim ve teknolojik gelişmenin veya bilgi ekonomisinin hızla büyüyen ve yaygınlaşan rolünün dünya ekonomisinde elle tutulur bir dönüşüm yaratması yatıyor. Dolayısıyla, bilhassa bilgi ekonomisinin devasa potansiyelini harekete geçirebilmek ve bir yandan da ekonomilerdeki hızla büyüyen eşitsizliklerin önünü alabilmek için mevcut işbirliğine yeni bir boyut getirilmesi gerekiyor. Berlin T20 Çalıştayında, G20’nin gelecekteki teknoloji ve yenilikçilik gündemi için gerekli altyapıyı hazırladık.”

2016 yılında G20 başkanlığını Çin devralacak.