Düşünce (Think) 20 ilk defa Meksika dönem başkanlığı esnasında kurulmuş Rusya ve Avustralya da kendi dönem başkanlıklarında T20’nin varlığına katkılarda bulunmuşlardır. T20 grubunun ilk toplantısı 2011 yılının şubat ayında aralarında Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya, Singapur, Türkiye ve Güney Kore’nin de bulunduğu 15 ülkenin düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle Meksiko’da yapılmıştır. Bu toplantıda ekonomik istikrar ve reformlar, kapsayıcı finansal büyüme, global ekonomik yapının geliştirilmesi, yiyecek güvenliği ve küresel ısınmayla mücadele ve G20’nin etkinliği ve üretkenliği konuları tartışılmıştır.

T20 kurulduğu andan itibaren diğer alt gruplardan farklı bir karakter sergilemiştir. T20 grubu diğer gruplar gibi savunuculuk platformu ve spesifik konular üzerinde öneriler arayan bir yapıya sahip değildir; Global düşünce kuruluşlarının ve yüksek seviyedeki eksperlerin G20 gündeminde olan konuların daha derinlemesine analitik analizler geliştirdiği ve G20’nin daha somut ve sürdürülebilir politikalar üretmesine yardımcı olan bir düşünce platformudur. T20’de tartışılan düşüncelerin özetlerini T20 başkanı Sherpalara sunar.

Türkiye’nin 2015 yılı G20 dönem başkanlığı esnasında T20 grubunun organizasyon görevi TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)’a verilmiştir.